„Három fő alapelve van az emberi élet virágzásának, és mindháromnak ellentmond az oktatás azon kultúrája, amelyben a legtöbb tanárnak dolgoznia kell, és amelyet a legtöbb diáknak el kell szenvednie…”Egy valódi oktatásnak egyenlő fontossággal kellene kezelnie a művészeteket, a humán tárgyakat és a testnevelést…”